FOREDRAG 2007 – 2008

Vikingerne hærger fjordkysten i Hvide Sande

Den 4/9 ankommer vikingeskibet fra Bork, eskorteret af redningsbåden og andre lokale både. Den 5/9 holdes et stort vikingemarked foran Fiskeriets Hus, som afsluttes med foredrag kl. 19.30 i Fiskeriets Hus om vikingernes kultur og deres færd over Nordatlanten og Nordsøen.

Foredragsholder er deltidsviking Mikkel Hollmann.

Hvordan foregår en redningsaktion?

Kom og vær aktivt med i en redningsaktion – se redningsbåden, prøv en red- ningsdragt, få instruktion i redningsmidler, brandøvelse og brandslukning i samarbejde med Hvide Sande Redningsstation og beredskabsstyrelsen.

Nordsøens guld – Olieeventyret på Nordsøen

Morten Hahn-Pedersen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg kommer og fortæller om hovedlinierne i udviklingen af det danske olieeventyr på Nordsøen, hvordan skibsreder A.P. Møller fik koncession på indvinding af olie og gas, problemerne omkring Nordsøens deling m.v.

Vadehavet – Nationalparken er vigtigere end nogensinde

Foredrag ved leder af Vadehavscentret Klaus Melbye, som er uddannet agronom og har virket som naturvejleder i 18 år.

.

Foredrag om Sirius-Patruljen

Kaptajnløjtnant Tommy Pedersen fortæller om sit liv i Sirius-patruljen.

Galathea-Ekspeditionen

Den sidste halvdel af ekspeditionen. Kommandør Lars H. Hansen kommer og fortæller om sine oplevelser på Galathea-ekspedition 3. Kommandøren var chef på “Vædderen” fra afgangen i Australien og til ankomsten til Danmark, hvor turen bl.a. gik via sydhavet.