FOREDRAG 2008 – 2009

Jordomsejling med familien Boye

Anders og Birgit Boye med deres to døtre er på vej jorden rundt i sejlbåden s/y-Margarita. Turen foregår stadig, men de er lige nu i Hvide Sande for at fortælle om rejsen, der foreløbig har ført dem over Atlanten og Stillehavet.

Skoleskibet KØBENHAVN

Søfartshistoriker Erik Jensen fra Svendborg fortæller om Ø.K.s skoleskib KØBENHAVN fra bygning til sejlads og tragiske forlis.

Rederiet A. P. Møller Mærsk

Overstyrmand Lasse T. Hansen fra rederiet A. P. Møller Mærsk fortæller om rederiet og om moderne skibsfart.
Fiskeriets Hus, Hvide Sande kl. 19.30.
Entre: Kr. 50,- incl. kaffe/the.

Marinearkæologi – Hvad skjuler der sig i havet?

Marinearkæolog fra Syddansk Universitet i Esbjerg, professor Thijs J. Maarleveld fortæller og viser billeder af, hvad havbunden skjuler af oldsager, oversvømmet land, samt sunkne skibe fra 1800-tallet og helt tilbage til vikingetiden.
Han beskriver også, hvorfor især Vadehavet er specielt interessant i marinearkæo-logisk henseende.

Besøg fra Søværnet

Kommandørkaptajn Felix Ebbestad
(chef for Søværnets Operative Kommandos afd. for Int. operationer) Kommandørkaptajn Jan Stripp
(chef for inspektionsskibet THETIS)
Orlogskaptajn Michael Marup-Lorentzen
(chef for frømandskorpset)

De tre gæster fortæller om hhv. internationale operationer, herunder optakten til World Food Programme og deltagelsen i flådestyrken TASK FORCE 150, om inspektionsskibet THETIS’ deltagelse i World Food Programme ved Afrikas Horn, samt om beskyttelsesopgaver i forbindelse med World Food Programme.