fOREDRAG 2009 – 2010

Langskibet Havhingsten fra Glendalouhg

Et foredrag med billeder og video. Bjarne Tingkjær Sørensen fortæller om sine oplevelser på rejsen fra Dublin til Roskilde med verdens største rekonstruktion af et langskib fra vikingetiden.

Viking Life-Saving Equipment

Projektchef Alex Kristensen fortæller om den globale virksomhed, der bidrager til sikkerheden til søs for alle søfarende gennem udvikling og produktion af rednings- flåder og -dragter, evakueringssystemer og redningsveste.

Foredrag om Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri

Administrende direktør H. P. Kristensen fortæller om værftet , og fortæller også om nogle af værftets spændende opgaver både igangværende og hvad der kan ventes i fremtiden.

Om Fiskeriinspektionen

Fiskeriinspektion – kommandørkaptajn Chris Sørensen fortæller om Fiskeriinspektion og suverænitetshåndhævelse ved Færøerne og Grønland samt om isbrydning i danske farvande.

Om Skagen Skipperskole

„Har du viljen – kender jeg søvejen“. Rektor ved Skagen Skipperskole, Jørgen Christian Jensen, fortæller om Skagen Skipperskole og skolens rolle ved uddan- nelsen af navigatører til både den danske handelsflåde og fiskerflåden.