FOREDRAG 2014 – 2015

KONGESKIB I 82 ÅR DANNEBROG

Forfatteren Tom Wismann, der er uddannet maskinmester,har udgivet en lang række af bøger om Søværnets skibe,kommer og fortæller om det smukke skib, der har tjent Danmark og den Royale familie i flere generationer.

Maritime historier fra Fiskerflåden, Handelsflåden, Søværnet og Marinehjemmeværnet

Forfatter og pensioneret orlogskaptajn Kurt Lundholm Christoffersen vil fra sit forfatterskab fortælle egne og genfortalte historier, om farverige personer i det maritime miljø, fra en periode som fiskerdreng via jobbet som matros, skibsfører, søofficer og frivillig instruktør og fartøjsfører i Marinehjemmeværnet til en forfatterperiode fra 2007 til 2014.

Hajer – Havets herskere

Havbiolog, museumsdirektør naturformidler Bo Skaarup fortæller om sit professionelle arbejdsliv med hajer, om hajers biologi og tager publikum med på spændende hajtransporter over Atlanten fra Floridas sumpe til Europas største akvarier.

Til søs med Mikkel Beha

Siden Mikkel var helt lille, har eventyret og rejserne til søs været en stor del af hans liv. En aften med Mikkel er en rejse ud i den store forunderlige verden, og alle de udfordringer der følger med, når man slipper fortøjninger til den velkendte hverdag og tager på eventyr.

Sælerne i Danmark

Museumsinspektør og assistant research professor ved Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, Lasse Fast Jensen, vil i sit foredrag fortælle om sælerne i de danske farvande.

.

Fascinerende Østgrønland

Foredraget indledes med „Konebådsekspeditionen“ i 1884 og fortæller blandt andet om verdens største nationalpark.

Aftenens foredragsholder, pensioneret søofficer Per Herholdt Jensen, har baseret aftenens lysbilledforedrag efter 11 års ophold i Grønland…

PÅ SPORET AF ÅLENS GÅDE

Dansk åle-ekspedition til Sargassohavet i 2014 med inspektionsskibet DANA. De seneste 30 år er bestanden af ål gået så meget tilbage, at ålen i 2008 kom på listen over kritisk truede arter hos den Internationale Union for Naturbeskyttelse (IUCN), og der er nu store begrænsninger i fiskeriet efter ål.Havbiolog og seniorforsker ved DTU AQUA, Danmarks Tekniske Universitet, Peter Munk, der har været leder af åle-ekspeditionen til Sargassohavet vil fortælle om ekspeditionens formål og vise film og billeder fra den netop overståede ekspedition.