ForeDRAG 2020 – 2021

ISBJØRNEN – ISHAVETS KONGE

Biolog Uwe Lindholdt, der har boet og rejst i Grønland vil fortælle om:
Isbjørnen, hvordan er den tilpasset det arktiske klima? Der fortælles om bjørnens jagtteknik, fødevalg, formering og de videnskabelige undersøgelser.
Hvordan er isbjørnen beslægtet med de andre bjørne? Hvilken rolle spiller isbjørnen for inuitterne, og hvorfor er der jagt på isbjørne i Grønland?
Hvor farlige er isbjørne for mennesker? Hvordan påvirker jagt, klimaændringer og forurening isbjørnene?
Hvordan ser den nærmeste fremtid ud for isbjørnene, og vil isbjørnen også i fremtiden være ishavets konge?