sæsonafslutning med foredrag og fællesspisning

Foredrag, Marstal Sangforening og fællesspisning

Erik B. Kromann fortæller om Marstal som søfartsby. Vi får tillige besøg af Mar- stal Småborgerlige Sangforening, som har sit udspring i Marstals havnemiljø. Der vil blive sunget shanties – søens arbejdssange og sømandsviser, og vi hygger os med fællesspisning.