MARITIM-VIDEN
Sæsonprogram 2007-2008

4. og 5. september 2007 ved Fiskeriets Hus i Hvide Sande

Vikingerne hærger fjordkysten i Hvide Sande

Den 4/9 ankommer vikingeskibet fra Bork, eskorteret af redningsbåden og andre lokale både. Den 5/9 holdes et stort vikingemarked foran Fiskeriets Hus, som afsluttes med foredrag kl. 19.30 i Fiskeriets Hus om vikingernes kultur og deres færd over Nordatlanten og Nordsøen.

Foredragsholder er deltidsviking Mikkel Hollmann.

Vikingerne hærger fjordkysten i Hvide Sande

22. september 2007 ved Blåtarn i Hvide Sande

Hvordan foregår en redningsaktion?

Kom og vær aktivt med i en redningsaktion – se redningsbåden, prøv en red- ningsdragt, få instruktion i redningsmidler, brandøvelse og brandslukning i samarbejde med Hvide Sande Redningsstation og beredskabsstyrelsen.

Hvordan foregår en redningsaktion?

27. september 2007 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande

Maritim-Viden inviterer til foredrag med emnet:

Galathea-Ekspeditionen

Den sidste halvdel af ekspeditionen. Kommandør Lars H. Hansen kommer og fortæller om sine oplevelser på Galathea-ekspedition 3. Kommandøren var chef på "Vædderen" fra afgangen i Australien og til ankomsten til Danmark, hvor turen bl.a. gik via sydhavet.

11. oktober 2007 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande

En maritim overraskelse!

En aften, hvor der skal lyttes, men som bestemt ikke bliver kedelig.

En maritim overraskelse!

15. november 2007 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande

Maritim-Viden inviterer til foredrag med emnet:

Nordsøens guld - Olieeventyret på Nordsøen

Morten Hahn-Pedersen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg kommer og fortæller om hovedlinierne i udviklingen af det danske olieeventyr på Nordsøen, hvordan skibsreder A.P. Møller fik koncession på indvinding af olie og gas, problemerne omkring Nordsøens deling m.v.

Nordsøens guld - Olieeventyret på Nordsøen

22. november og 6. december 2007 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande

Sømandshusflid og Tovværksarbejde

En hyggeaften, hvor Niels Kastberg og Jørgen Pedersen, Hvide Sande, lærer os at lave knob, splejsning, nøgleringe, bordskånere m.v.

Sømandshusflid/Tovværksarbejde

17. januar 2008 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande

Maritim-Viden inviterer til foredrag med emnet:

Vadehavet - Nationalparken er vigtigere end nogensinde

Foredrag ved leder af Vadehavscentret Klaus Melbye, som er uddannet agronom og har virket som naturvejleder i 18 år.

Vadehavet - Nationalparken er vigtigere end nogensinde

7. februar 2008 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande

Sømandshusflid og Tovværksarbejde

Endnu en hyggeaften, hvor Niels Kastberg og Jørgen Pedersen, Hvide Sande, lærer os at lave knob, splejsning, nøgleringe, bordskånere m.v.

Sømandshusflid/Tovværksarbejde

21. februar 2008 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande

Maritim-Viden inviterer til foredrag med emnet:

Foredrag om Sirius-Patruljen

Kaptajnløjtnant Tommy Pedersen fortæller om sit liv i Sirius-patruljen.

Foredrag om Sirius-Patruljen

15. marts 2008 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande

Sæsonafslutning med foredrag, Marstal Sangforening og fællesspisning

Erik B. Kromann fortæller om Marstal som søfartsby. Vi får tillige besøg af Mar- stal Småborgerlige Sangforening, som har sit udspring i Marstals havnemiljø. Der vil blive sunget shanties – søens arbejdssange og sømandsviser, og vi hygger os med fællesspisning.

Sæsonafslutning med foredrag, Marstal Sangforening og fællesspisning

Webdesign, programming and webhosting by Apollomedia