MARITIM-VIDEN
Sæsonprogram 2013-2014

Hent sæsonprogram 2013/2014

Torsdag den 10. oktober 2013 kl.19.30 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande

Maritim-Viden inviterer til foredrag med emnet:

HAVMILJØOPGAVEN OG HAVMILJØBEREDSKABET I DANMARK

Orlogskaptajn Alex Jensen, tjenestegørende ved Søværnets Operative Kommando, vil fortælle om den del af farvandsovervågningen der har med forureningsbekæmpelsen i vore farvande at gøre.

Alex Jensen vil belyse det store beredskab, der kan sættes ind, hvis en forureningskatastrofe truer farvandene. Han vil også vise billeder og filmklip fra tidligere og nuværende forureningsbekæmpelsesoperationer, herunder tømning af det kinesiske fragtskib FU SHAN HAI, der forliste i 2003 efter en kollision.

HAVMILJØOPGAVEN OG HAVMILJØBEREDSKABET I DANMARK

Torsdag den 21. november 2013 kl.19.30 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande

Maritim-Viden inviterer til foredrag med emnet:

DE DANSKES DÅD - I FREMMED EGN - PÅ FJERNE HAVE

Antropolog Stig Thornsohn fortæller om det store research-forskningsarbejde han foretog i forbindelse med nationalmuseets, og Moesgaard Museums og senere Nordic Heritage Museums udstilling DRØMMEN OM AMERIKA.

Stig Thornsohn vil fortælle om danskernes færden og gerninger i den nye verden helt tilbage fra vikingernes, Jens Munks, Vitus Berings og Knud Rasmussens store og dramatiske opdagelsesrejser. Stig vil også fortælle om danskernes færd over det amerikanske fastland herunder den sønderjyske sømand og kaptajn Jonas Bronck og mange andre.

DE DANSKES DÅD - I FREMMED EGN - PÅ FJERNE HAVE

Torsdag den 16. januar 2014 kl.19.30 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande

Maritim-Viden inviterer til foredrag med emnet:

SØVÆRNETS OPERATIONER SUNDET SYD OG HURRICANE

Pensioneret kommandør Axel Fiedler, der har bestridt mange chefposter i Søværnets skibe og på landtjenestesteder vil fortælle om Søværnets Operative Kommandos planer til imødegåelse af Warszawapagtens invasion af Danmark under den kolde Krig og nedkæmpelse af invasionsflåden i Østersøen.

Kommandør Axel Fiedler var i slutningen af 1980erne Chef for Planlægningssektionen ved Søværnets Operative Kommando, og havde her ansvaret for udarbejdelsen af Søværnets planer til imødegåelse og nedkæmpelse af den russisk-polske invasions- flåde, der skulle landsætte tropper på de østvendte invasionsstrande i Køge Bugt og Faxe Bugt.

SØVÆRNETS OPERATIONER SUNDET SYD OG HURRICANE

Torsdag den 6. februar 2014 kl.19.30 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande

Maritim-Viden inviterer til foredrag med emnet:

HAVSLANGER - DE FARLIGE DRÆBERE I TROPEHAVENE

Professor Arne Rested Rasmussen, også kaldet Slangearne, vil i sit foredrag have omdrejningspunkt omkring havslanger og diverse ekspeditioner, som han har deltaget i den forbindelse.

Arne Redsted Rasmussen vil bl.a. komme ind på sin deltagelse i GALATHEA 3, hvor han var leder af projektet om de farlige havslanger, som hvert år dræber mange sydøstasiatiske fiskere. Han vil ikke alene fortælle om GALATHEA 3, men også ekspeditioner, som han har været på inden for de sidste 3 år i områderne Nord Australien, New Guinea og Sulawesi.

HAVSLANGER - DE FARLIGE DRÆBERE I TROPEHAVENE

Torsdag den 20. februar 2014 kl.19.30 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande

Maritim-Viden inviterer til foredrag med emnet:

DEN DANSKE FLÅDES STØRSTE NEDERLAG

Museumsinspektør ved Roskilde Vikingemuseum, Jørgen Dencker, fortæller og viser billeder og film om de marinearkæologiske forundersøgelser i forbindelse med den faste forbindelse over Femern Bælt, hvor der blev fundet to store træskibsvrag, som i 2012 blev undersøgt ved en af de største marinearkæologiske undersøgelser i Danmark i nyere tid. Begge vrag synes at stamme fra slaget i Femern Bælt den 13. oktober 1644, hvor den danske flåde mistede 14 ud af 17 skibe. Vragene er af det hollandske skib SVARTE AREND og det danske Skib LINDORMEN.

DEN DANSKE FLÅDES STØRSTE NEDERLAG

Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.30 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande

Maritim-Viden inviterer til foredrag med emnet:

KRÆFTFORSKNING TIL HAVS: FLUORESCERENDE PROTEINER – EN GAVE FRA HAVET

Professor Ole Thastrup, Phd. Københavns Universitet vil i sit foredrag fortælle om et af GALATHEA-3-ekspeditionens forskningsprojekter nemlig, jagten på fluorescerende proteiner, som danske forskere gennemførte under natlig jagt blandt rokker, muræner, hajer og andre interessante organismer i tropiske farvande omkring Salomonøerne og Caribien for at finde nye grønne fluorescerende proteiner (GFP). Selvlysende proteiner på havets bund har nemlig skabt helt nye muligheder for at følge udviklingen af kræft i levende organismer, hvor man ved hjælp af proteinerne kan følge udviklingen i en kræftknude og dens efterfølgende spredning i levende organismer.

KRÆFTFORSKNING TIL HAVS - FLUORESCERENDE PROTEINER – EN GAVE FRA HAVET

Torsdag den 10. april 2014 kl.19.30 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande

Maritim-Viden inviterer til foredrag med emnet:

GRØNLANDSHVALEN – ISHAVETS KÆMPE

Verdens første hvalbiografi og danmarks største naturfilmssatsning.

Filmens instruktør, Adam Schmedes, vil kommentere filmen og føre os bagom optagelserne med klip fra ekspeditionerne i det arktiske område. Filmen, der genremæssigt, er en historisk naturfiktion fortæller om verdens ældstlevende dyr og udspiller sig over en periode på over 200 år. Om hvordan det har været for en grønlandshval at blive født i 1790 og leve helt op i nutiden. Og også at opleve blodbadet på grønlandshvalerne i 1800-tallet, hvor op mod 99% af hvalerne blev slået ihjel. Et blodbad der først stopper, da næsten alle hvalerne er udryddet.

GRØNLANDSHVALEN – ISHAVETS KÆMPE

Webdesign, programming and webhosting by Apollomedia