redningsaktion

Hvordan foregår en redningsaktion?

Kom og vær aktivt med i en redningsaktion – se redningsbåden, prøv en red­ningsdragt, få instruktion i redningsmidler, brandøvelse og brandslukning i samar­bejde med Hvide Sande Redningsstation og beredskabsstyrelsen.

Mød op og tilmeld dig på pladsen v. gennemsejlingsslusen ved Blåtårn kl. 19.