søsikkerhed

Sikker til Søs

Sammen fremme sikkerhedskulturen blandt sejlere og fiskere på vandet i Danmark.

Formålet er at nedbringe antallet af drukneulykker og alvorlige hændelser, og at det skal blive en selvfølge, at der er styr på sikkerheden til søs.